Zasada działania

Obieg czynnika roboczego (najczęściej glikolu) odbierającego ciepło ze źródła dolnego [*1] (kolektor, studnia, woda płynąca) wymuszany jest przez pompę obiegową poruszaną energią elektryczną. Czynnik roboczy dostarcza pobraną energię do parownika, przekazując ciepło czynnikowi chłodniczemu, który odparowuje [*2] i podlega sprężeniu przez sprężarkę i uzyskuje wysoką temperaturę[*3]. Czynnik chłodniczy w postaci sprężonego gazu dostaje się do skraplacza, w którym oddaje energię do instalacji grzewczej[*4]. W skraplaczu gaz po skropleniu w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężnego[*5], redukując ciśnienie i temperaturę. Schłodzony czynnik wpływa do parownika, zamykając cykl. Czynnik roboczy dolnego źródła wraca do gruntu, aby odzyskać utraconą energię[*6].

 Zasada działania

projekt i realizacja: amill.pl logo Amill

Szybki kontakt

Jeśli masz pytanie o produkty, bądź usługę wypełnij poniższy formularz kontaktowy.