Kolektory gruntowe

Kolektory gruntowe wykonuje się poniżej powierzchni gruntowej lub przy ujęciach wody np. rzek itp. Wyróżniamy 3 rodzaje, kolektor ujęcia wody, kolektor pionowy, kolektor poziomy, wszystkie przeznaczone są do odzysku energii z wnętrza ziemi, gdzie w zależności od rodzaju kolektora temperatura jest ustabilizowana i wynosi średnio 8-10 stopni. Głębokość odwiertów jest szacowana wraz z zapotrzebowaniem na energię grzewczą potrzebną do ogrzania obiektu.

Kolektor ujęcia wody

3.jpg

Najbardziej efektywnym źródłem energii dla pompy ciepła jest pobieranie ciepła z wody (studnie, jeziora, rzeki), bardzo wydajnym jest układ dwóch studni (tzw. układ woda-woda). Już na głębokości 10m pod powierzchnią ziemi przez cały rok temperatura wody waha się w przedziale od 8 do 10ºC. Natomiast poniżej 20m gwarantuje nam stałą temp. 12ºC, co zapewnia nam stabilność efektywnego źródła oraz wykorzystania układu do celów grzewczych przez cały rok.

W celu pozyskania tej energii należy wykopać lub wywiercić dwie studnie tak, aby pobierać wodę ze studni czerpnej i po odzyskaniu odpowiedniej ilości energii (zazwyczaj jest to od 5ºC do 7ºC) zrzucić ją za pośrednictwem studni zrzutowej do środowiska.

Aby zapewnić prawidłową pracę tego typu PC, powinniśmy dostarczyć około 0,2m³ wody na 1kW mocy grzewczej pompy ciepła czyli ( dla 10kW PC to będzie 2m ³/1h )

Kolektor pionowy

domek55.jpg

Jeżeli nie mamy możliwości zastosowania ujęć wody bardzo dobrym rozwiązaniem są kolektory pionowe (tzw. Układ Solanka-Woda). Jest to niewyczerpywany pokłady energii, który jest skumulowany we wnętrzu Ziemi na głębokości od 60 do 110 metrów. Aby ogrzać dom wystarczy wydobyć tylko jej ułamek, który wystarczy dzięki pompie ciepła do ogrzania naszego obiektu.

W pionowych odwiertach (ilość i głębokość zależy od potrzebnej mocy grzewczej), osadza się rury PEHD z końcówkami w kształcie U zwanymi sądami. Najczęściej z jednego metra bieżącego kolektora jesteśmy wstanie uzyskać około 50W wydajności cieplnej. Głębokość otworów uwarunkowana jest warunkami geologicznymi i możliwościami technicznymi wykonania odwiertów. Długość jednego obwodu kolektora nie powinna przekraczać 110m. W przypadku zastosowania kolektora pionowego zapotrzebowania na powierzchnie działki jest mniejsze.

Kolektor poziomy

Warstwa-32.jpg

Ostatnią metodą odebrania energii cieplnej jest system kolektorów pioziomych, działa na zasadzie podobnej do kolektorów pionowych, choć jest mniej efektywnym sposobem odzysku ciepła. Energia cieplna kumuluje się od wiosny do jesieni w gruncie na Twojej przydomowej działce. Ciepło przenika do gruntu za pomocą promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych, oddając je w okresach grzewczych. Pobieranie ciepła z ziemi odbywa się za pomocą systemu kolektorów gruntowych układanych poziomo na głębokości poniżej strefy zamarzania od 1,2 m do 1,8 m, sondy wykonane są z rur polietylenowych o średnicy Ø32mm. Wewnątrz rur krąży niezamarzająca ciecz (glikol propylenowy lub etylenowy) transportujący ciepło o niskim parametrze z gruntu do pompy ciepła.

Sposób odzysku ciepła poprzez kolektory poziome, potrzebuje dużej powierzchni działki, ponieważ odstęp pomiędzy rurami nie powinien być mniejszy niż 70 cm, a odległość optymalna wynosi 100 cm oraz długość jednego obwodu kolektora nie powinna przekraczać 100m. Dlatego aby uzyskać moc grzewczą 11kW dla domku ok. 200m2, powinniśmy dysponować powierzchnią działki min 600-800m2. Najczęściej z jednego metra bieżącego kolektora jesteśmy w stanie uzyskać około 30W wydajności cieplnej. W zależności od wilgotności gruntu i jego struktury, ilość rur, którą należy zakopać w ziemi, wynosi od 28-60 mb na 1kW mocy grzewczej pompy ciepła.

projekt i realizacja: amill.pl logo Amill

Szybki kontakt

Jeśli masz pytanie o produkty, bądź usługę wypełnij poniższy formularz kontaktowy.