Wiertnictwo - Geologia

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 roku, w sprawie „kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji” (Dz. U. Nr 124, poz. 865), posiadamy uprawnienia kategorii:

  • kategoria VII: ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
  • kategoria XI: wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;
  • kategoria XII: kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.
projekt i realizacja: amill.pl logo Amill

Szybki kontakt

Jeśli masz pytanie o produkty, bądź usługę wypełnij poniższy formularz kontaktowy.