Nasze realizacje

Lista przykładowych realizacji naszej działalności

LP. Nazwa zadania, krótki opis Profil
1

Wykonanie wierceń oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanych dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna, projekt chodnika w pasie drogowym, gm. Wąchock, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie.

Geologia
2 Badanie gruntu w skale do opracowania projektu posadowienia nowego pieca w hucie szkła w Szydłowcu.
Wiercenie metodą dolnego młotka na sprężone powietrze
Geologia
3 Opracowanie PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w Kielcach. Geologia/Pompa ciepła
4 Badania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy miejsca do kontroli i ważenia pojazdów zlokalizowanego przy drodze nr 74 w miejscowości Piórków, gm. Baćkowice, pow. Opatowski,woj. świętokrzyskie. Geologia
5 Wykonanie inwestycji w miejscowości Skiby woj. świętokrzyskie polegającej na montażu pompy ciepła Nibe 6kW z pasywnym chłodzeniem wraz z wierceniem dwóch odiwertów pionowych po 100m, montażem dolnego źródła oraz montażem ogrzewania podłogowego.
Pompa ciepła
6 Wykonanie inwestycji w miejscowości Kielce polegającej na montażu pompy ciepła IVT 6kW wraz z wierceniem dwóch odiwertów pionowych po 90m, montażem dolnego źródła oraz montażem ogrzewania podłogowego. Pompa ciepła
7 Wiercenie studni głebinowej w Kielcach dla potrzeb ujęcia wody dla gospodarstwa domowego. Łączna głębokość odwiertu to 30 metrów, wydajność ok 2m3 na godzinę.
Studnia głębinowa
8 Wiercenie studni głebinowej w Skarżysku-Kamienna dla potrzeb ujęcia wody dla gospodarstwa domowego. Łączna głębokość odwiertu to 30 metrów, wydajność ok 2m3 na godzinę. Studnia głębinowa
9 Wykonanie dokumentacji oraz badanie podłoża gruntowego dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej projektowanej dla miejscowości Czyżów i Dziesławice gm. stopnica, pow. buski woj. świętokrzyskie. Geologia
10 Wykonanie PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w iejscowości Boguszyn, województwo dolnośląskie. Geologia/Pompa ciepła
11 Wykonanie wierceń geologicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach KALINA GÓRECKA i GÓRKI, Brody, Czarna, Cisów, Daleszyce-Słopiec, Drugnia Rządowa, Górki, Gumienice, Holendry, Maleszowa, Osiny, Pierzchnica, Podlesie, Podstoła, Skrzelczyce, Strojnów, Ujny, Wierzbie pow. kielecki, woj. świętokrzyskie. Geologia
12 Wiercenie studni głebinowej w Ostrowcu Świętkorzyskim dla potrzeb ujęcia wody dla gospodarstwa domowego. Łączna głębokość odwiertu to 30 metrów, wydajność ok 2m3 na godzinę. Studnia głębinowa
13 Wiercenie studni głebinowej w Szydłowcu dla potrzeb ujęcia wody dla gospodarstwa domowego. Łączna głębokość odwiertu to 30 metrów, wydajność ok 3m3 na godzinę. Studnia głębinowa
14 Wiercenie studni głebinowej w miejscowości Ciekoty woj. świętokrzyskie dla potrzeb ujęcia wody dla gospodarstwa domowego. Łączna głębokość odwiertu to 30 metrów, wydajność ok 4m3 na godzinę. Studnia głębinowa
15 Wiercenie studni głebinowej w miejscowości Zagnańsk woj. świętokrzyskie dla potrzeb ujęcia wody dla gospodarstwa domowego. Łączna głębokość odwiertu to 30 metrów, wydajność ok 3m3 na godzinę. Studnia głębinowa
16
Wykonanie wierceń oraz dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec–Ruszcza, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie. Geologia
17
Badania podłoża gruntowego dla potrzeb  budowy przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach  w kierunku Skrzyżowania ulic Zagnańskiej  z Witosa. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej.
Geologia


projekt i realizacja: amill.pl logo Amill

Szybki kontakt

Jeśli masz pytanie o produkty, bądź usługę wypełnij poniższy formularz kontaktowy.