ENERGIS budynek Politechniki Świętokrzyskiej - wykorzstanie odnawialnych źródeł energii

 ENERGIS budynek Politechniki Świętokrzyskiej - wykorzstanie odnawialnych źródeł energii

Cały obiekt jako przykład budynku "inteligentnego" wykorzystującego najnowocześniejsze energooszczędne technologie dla zasilania w media oraz nowoczesne technologie informacyjne dla celów sterowania i monitoringu sam w sobie stanowić będzie interdyscyplinarne laboratorium. Ponadto w budynku będą zlokalizowane cztery nowoczesne technologicznie laboratoria dydaktyczno-naukowe, tj.: odnawialnych źródeł energii, systemów inteligentnych, wymiany i odzysku ciepła, a także w wymiarze nano laboratorium poznawcze ekoinżynierii zagadnień wpływających min. na globalną problematykę zmniejszenia ocieplenia klimatu i redukcji stężenia CO2. Laboratoria stanowić będą zaplecze dydaktyczno-naukowe głównie dla potrzeb studiów magisterskich i doktoranckich kierunków: inżynierii środowiska, budownictwa, elektrotechniki oraz automatyki i robotyki, ale ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnień będą również udostępniane innym zespołom badawczym Uczelni i studentom praktycznie wszystkich kierunków realizowanych w PŚk. Nowo wybudowane i wyposażone laboratoria z wyszczególnieniem pracowni zamieszczono poniżej.

 

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii (LOŹE)

 • Pracownia pomp cieplnych
 • Pracownia energii słonecznej i pokryć energoaktywnych
 • Pracownia energetyki rozproszonej
 • Pracownia energii wiatrowej i wodnej
 • Pracownia biomas

 

Laboratorium Systemów Inteligentnych (LSI)

 • Pracownia systemów i protokółów dostępu
 • Pracownia sterowani i monitoringu budynku inteligentnego

 

Laboratorium Regulacji, Wymiany i Odzysku Ciepła (LRWiOC)

 • Pracownia automatyki urządzeń grzewczych i wentylacyjnych
 • Pracownia instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • Pracownią systemów SCADA

 

Laboratorium  Nano- i Ekoinżynietii (LNiE)

 • Pracownia nanostruktury
 • Pracownia ekoinżynierii

 

Źródło: http://www.energis.tu.kielce.pl/

 

projekt i realizacja: amill.pl logo Amill

Szybki kontakt

Jeśli masz pytanie o produkty, bądź usługę wypełnij poniższy formularz kontaktowy.